Logo for Kari Pape

Velkommen til Kari Pape

Kurs relatert til rammeplanen 2017

Se – forstå – handle *NYTT KURS 2019

Hvordan utnytte pedagognormen til beste for barna *NYTT KURS 2019

Barnehagens pedagogiske praksis i lys av ny rammeplan

Pedagogisk ledelse i barnehagen i lys av ny rammeplan 2017

Lek, livsglede og livsmestring – rammeplanen 2017

Annonse for kurs for barnehageforeldre
Annonse for Jakte på den gode barndom
Annonse for kurset Jakten på den gode barndom
Kurs i systematisk refleksjonsarbeid Kurs plass for leken
Kurs med Kari og Nuria
Kurs, den gode assistenten
Annonse for kurs