Liten Kari Pape logo  

Dette er et kurs for alle barnehager som er opptatt av å skape en helhet og sammenheng i sin pedagogiske praksis

Fra plan til praksis
Pedagogisk bruk av dokumentasjon i barnehagen

Kursholder: Kari Pape

a pixel

Kursets innhold:

Hva er dokumentasjon og hva er pedagogisk dokumentasjon?

  • ulike former for dokumentasjon
  • å velge metoder og begrense arbeidet
  • pedagogisk bruk av dokumentasjon

Gjør vi det vi sier vi gjør?

  • å skape en felles forståelse for barnehagens verdigrunnlag
  • å ansvarliggjøre de voksne i arbeidet med barn
  • å bruke dokumentasjonen i arbeidet med å reflektere rundt de voksnes innsats i hverdagen?
  • å se sammenhengen mellom det vi kommuniserer ut av barnehagen som sentralt og viktig – og det vi faktisk gjør

Å styrke barnehagens vurderingsarbeid

  • å vurdere arbeidet med utgangspunkt i barnehagens planer
  • å legge dokumentasjonen til grunn for barnehagens vurderingsarbeid

Kurset er basert på bøkene:
Fra plan til praksis I – Prosessorientert arbeid i barnehagen
(Kommuneforlaget 2008)
Fra plan til praksis II – Dokumentasjon og vurdering i barnehagen (Kommuneforlaget 2009)
Fra plan til praksis III – Verktøy
(Kommuneforlaget 2009)

Kari Pape tilbyr også oppfølging og veiledning i arbeidet med dokumentasjon og vurdering i den enkelte barnehage.

Vår barnehage er interessert i å bli kontaktet angående dette kurset.

a pixel

Lenke til siden om Kari Pape Lenke til Karis bokutgivelser Lenke til Karis konsulenttjenester Lenke til kontaktinformasjon