Liten Kari Pape logo  

Kurs og foredrag

Jeg har siden 1997 holdt en rekke kurs for assistenter og pedagoger i barnehager i Norge og Sverige. Jeg har også holdt en rekke kurs for lærere og SFO ansatte innenfor temaet sosial kompetanse. I tillegg holder jeg kurs for foreldre.

Jeg holder også to-dagers kurs sammen med Lise Barsøe om å være leder og å lede pedagogisk arbeid.

Nye kurs relatert til rammeplanen 2017

Kurstilbud for barnehageansatte

Jeg kan tilby kurs for ansatte i barnehagene innefor følgende temaer:

 • Jakten på den gode barndom
 • Systematisk refleksjons- og vurderingsarbeid i barnehagen
 • Gjør plass for leken og gi alle en plass!
 • Den gode assistenten
 • Praksisfortellinger
 • Fra plan til praksis. Pedagogisk bruk av dokumentasjon i barnehagen
 • Sosial kompetanse i arbeidet med barn og voksne
 • Kvalitetsutvikling i barnehagen med fokus på voksenrollen i barnehagen
 • Barns medvirkning
 • Rammeplankurs
 • Barnehagen som læringsarena
 • Foreldresamarbeide
 • Pedagogisk dokumentasjon og vurdering i barnehagen
 • Planlegging, dokumentasjon og vurdering
 • Pedagogisk ledelse
 • Prosessorientert arbeid i barnehagen
 • Kurs for foreldre

Klikk her for å se eksempler på kurs jeg holder

Noen av kursene er utviklet med tanke på assistenter og fagarbeidere, andre kurs er tilpasset pedagoger. De aller fleste kursene kan tilpasses slik at de når hele personalet. Kursene kan legges over en eller flere dager, eller legges til kveldstid. Det er også mulig å legge kurs/seminarer i helger.

For forespørsel eller nærmere informasjon: kurs@pape.no
eller tlf. 23221502 / 97159031
.

a pixel

Lenke til siden om Kari Pape Lenke til Karis bokutgivelser Lenke til Karis konsulenttjenester Lenke til kontaktinformasjon