Liten Kari Pape logo  
for alle ansatte i barnehagen

Praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon og utviklingsarbeid i barnehagen

Kurset er basert på bøkene:
Fra plan til praksis I – Prosessorientert arbeid i barnehagen
(Kommuneforlaget 2008)
Fra plan til praksis II – Dokumentasjon og vurdering i barnehagen (Kommuneforlaget 2009)
Fra plan til praksis III – Verktøy
(Kommuneforlaget 2009)

Kursholder: Kari Pape

a pixel

Kursets innhold:

Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger bør inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet (Rammeplanen side 12).

Pedagogisk arbeid med barnehagens verdigrunnlag

  • Hvilke verdier understrekes som sentrale i rammeplanen?
  • Hvilke verdier står sentralt i den enkelte barnehagens pedagogiske praksis?

Praksisfortellinger

  • Hva er en praksisfortelling?
  • Hvordan komme i gang med praksisfortellinger?
  • Hvordan få hele personalet involvert i arbeidet med praksisfortellinger?

Praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon og utvikling

  • Hvordan bruke praksisfortellinger i arbeidet med å skape refleksjon hos alle og derved utvikle de voksnes kunnskap og kompetanse?
  • Hvordan bruke praksisfortellinger systematisk i arbeidet med å vurdere egen innsats i forhold til rammeplanens krav? Lær å se sammenhengen mellom det du sier og det du gjør!
  • Hvordan involvere hele personalet i arbeidet med å utvikle barnehagens pedagogiske praksis?

Ønsker dere dette kurset til deres barnehage eller til deres kommune? Send en forespørsel til: kurs@pape.no

a pixel

Lenke til siden om Kari Pape Lenke til Karis bokutgivelser Lenke til Karis konsulenttjenester Lenke til kontaktinformasjon